facebook

Dobra Szkoła - ogólnopolskie pismo dla nauczycieli szkół podstawowych.

 

:: Co to? ::

„Dobra Szkoła” to ogólnopolski dwumiesięcznik o ugruntowanej na rynku pozycji – w przeprowadzonych badaniach w skali 5-punktowej uzyskał notę 4,5 p., chętnie czytany przez całe grono pedagogiczne uczące w szkołach podstawowych.

„Dobra Szkoła” w indeksie przedmiotowym Biblioteki Narodowej została sklasyfikowana jako czasopismo pedagogiczne (kod UKD 37(05) [Oświata. Wychowanie. Pedagogika. Szkolnictwo]).

 

:: Dla kogo? ::

„Dobra Szkoła” to pismo dla:

- nauczycieli szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna + klasy IV–VIII ),

- a od września tego roku także dla nauczycieli obecnych gimnazjów,

- wychowawców przedszkolnych,

- wychowawców świetlic,

- nauczycieli bibliotekarzy,

- dyrektorów szkół,

- bibliotek pedagogicznych i wydziałowych na kierunkach pedagogicznych.

 

:: Zawartość ::

Z autorami i tematyką pisma można się zapoznać na stronie: dobraszkolapress.pl

Pismo wspomaga awans zawodowy nauczycieli. Redakcja wystawia zaświadczenia o publikacji, przydatne podczas uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

 

:: Gdzie kupić? ::

Prenumeratę od numeru wrześniowego oraz pojedyncze egzemplarze można zamówić na naszej stronie – od września nasze wydawnictwo  kontynuuje wydawanie pisma.

 

 

Proponujemy Państwu zakup czasopisma w prenumeracie na poniższych warunkach:

Cena jednego egzemplarza – 24,99 zł

Prenumerata półroczna – 67,47 zł (3 x 22,49 zł)

Prenumerata roczna – 125,94 zł (6 x 20,99 zł)

Koszty przesyłki pokrywa Wydawnictwo.

 

 

Poniżej do pobrania formularz zamówienia prenumeraty czasopisma "Dobra Szkoła".

pobierz formularz

 

Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać mailowo na adres: prenumerata@wydawnictwoniko.pl ,

lub drogą pocztową na adres Wydawnictwa.