facebook

Dobra Szkoła - ogólnopolskie pismo dla nauczycieli szkół podstawowych.

Od września 2017r. Wydawnictwo NIKO podejmuje kontynuację wydawania czasopisma "Dobra Szkoła".

Dwumiesięcznik wydawany od 2016r. skierowany głównie do:

–        nauczycieli klas 1-4

–        nauczycieli bibliotekarzy

–        wychowawców świetlicy

–        studentów kierunków pedagogicznych

Jedyne pismo na rynku wydawniczym skierowane do całego grona pedagogicznego pracującego w szkole podstawowej, będące odpowiedzią na liczne głosy nauczycieli, a także metodyków oczekujących fachowej, rzetelnej i wiarygodnej wiedzy.

"Dobra Szkoła" to kompendium wiedzy. Publikujemy wybrane, najlepsze pod względem metodycznym materiały. Szereg artykułów autorstwa uznanych autorytetów w dziedzinie oświaty, kultury i sztuki.

Ponadto każdemu nauczycielowi dajemy możliwość publikowania swoich tekstów, scenariuszy zajęć itp. Stanowi to ogromny atut podczas uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Stąd też każdy autor może liczyć z naszej strony na zaświadczenie o publikacji.

Pod auspicjami kuratorium organizujemy konkursy dla szkół i nauczycieli  z atrakcyjnymi nagrodami – to również pomaga w awansie zawodowym.

Niespodziewane zastępstwo, brak pomysłu na lekcję? – podajemy gotowe do skopiowania lub edycji karty pracy, scenariusze lekcji, testy, ankiety, pomysły na ciekawe działania.

Najważniejsze tematy poruszane w piśmie:

 

 • Biblioteka jako centrum życia kulturalnego – prezentacja najlepszych bibliotek szkolnych i ich osiągnięć; zajęcia wspierające rozwój czytelnictwa; pomysły na współpracę bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi, pomysły na pozyskanie funduszy dla bibliotek, konkursy dla bibliotekarzy

 

 • Świetlica jako miejsce kochane przez dzieci – pomysły na ciekawe zajęcia, plany pracy

 

 • Awans zawodowy nauczycieli – porady metodyków, dyrektorów szkół, członków komisji kwalifikacyjnych, przykładowe, potrzebne do skompletowania teczki dokumenty z realizacji wymagań oraz formalne

 

 • Omówienie nowelizowanych przepisów prawa oświatowego, ekspertyzy, raporty, porady prawne

 

 • Wywiady z autorytetami oświatowymi

 

 • Szczegółowe instrukcje krok po kroku wykonania ciekawych prac plastyczno-technicznych

 

 • Sposoby wykorzystania nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela

 

 • Stworzenie forum błyskawicznej wymiany doświadczeń na blogu pod patronatem czasopisma

 

 • Niespodziewane zastępstwa w obcych klasach – gotowe do wykorzystania karty pracy, scenariusze i pomysły na takie zajęcia

 

 • Podpowiedzi, jak rozpoznać sytuację problemową ucznia i skutecznie mu pomóc – wypowiedzi i porady znakomitych psychologów i pedagogów

 

 • Teksty o sygnalizowanych przez nauczycieli, pedagogów, psychologów i rodziców problemach adaptacyjnych uczniów rozpoczynających kolejny etap edukacji, czyli dzieci z przedszkoli, klas I i IV

 

 

Proponujemy Państwu zakup czasopisma w prenumeracie na poniższych warunkach:

Cena jednego egzemplarza – 24.99 zł

Prenumerata półroczna – 67,47 zł (3 x 22,49 zł)

Prenumerata roczna – 125,94 zł (6 x 20,99 zł)

Kontakt mailowy:

prenumerata@wydawnictwoniko.pl

UWAGA! PRZESYŁKA GRATIS!